K Ö N Y V - T U R I

Használt, alig használt, újszerű, új könyvek a családi könyvtárunkból. Könyv elérhető áron!!

Olvasónapló       Gárdonyi Géza : Egri csillagok

 Aggódó szülők, lusta diákok oldala ! Töltsük közösen, ha már megszenvedtünk vele!Nyelvöltés

Ha van sajátkészítésű olvasónapló a birtokában (birtokodban) úgy az oldal nevében kérem, hogy had tegyem közzé. Kérném hozzá, hogy az adott doli hányas minősítést kapott és milyen iskolában.

Ahova csatolt file-ként küldheted: konyv.turi@citromail.huAz alábbi olvasónaplót 90%-ban leányom készítette és gépelte az ált. isk. 6. o-ban. ( jeles-t kapott)

Gárdonyi Géza : Egri csillagok:


 Gárdonyi Géza: Egri csillagok


  1. fejezet Hol terem a magyar vitéz?


Az első fejezet szereplői: Vicuska (Éva), Gergely, Cecey, Dobó István, Jumurdzsák a janicsár, Asszonyok, Móré. Törökök, szolgák: Gáspár, Cigány, Cigányasszony, Gábor pap,


Vicus és Gergő a patakban együtt játszottak. Gergő elmegy a Szürkéért (ló). Amikor visszaérkezik a lóval, meglát egy törököt – Jumurdzsákot a janicsárt- és az is őt. Gergő fogta Vicát és bebújtak egy bokorba. A török a szürkével fenyegetve előcsalogatta a gyereket és mind a kettőt magával ragadta. (A török szekéren a két gyermek találkozott egy kedves szolgalánnyal. A lány neve: Margit volt.) Gergő látta, hogy a rabolt pénzt, amit út közben szerzett a török, a nyeregtáskába teszi! A gyerekek elaludtak!

Közben: Vicus apja Cecey már kereste lányát! Dühöngött!! Dobó kitartott mellette. (Dobó, Cecey öccse volt). Dobó István közben a törökökkel is harcolt!

Gergő felkelt, felfigyelt egy névre: Cecey. Az egyik szolga mesélt a töröknek valami aranyról!

A törökben valami rabláskedv ütött ki!

Holnap elmegyünk ahoz a Ceceyhez! – szólt a rabnak a török!

Vigyázz, ha nem lesz ott semmi, akkor megbüntetlek! (felakasztja). Viszont ha találunk valamit, akkor elengedlek, sőt megjutalmazlak téged! – fenyítette meg a török a szolgát!

Mikor minden csendes lett Gergőék megszöktek! De a pénzes lovat is magukkal vitték, mert nem tudták a kötelet eloldani a Szürkétől! Haza értek… Nagy dicséret, öröm fogadta őket! A lovat és az elhozott vagyont Gergő kapta!

Utána: Jöttek az aranyért a törökök… Ezt a kis csatát Ceceyék simán megúszták, de Gergő édesanyja meghalt. Gábor pap a fogságba esett Jumurdzsákot - annak talizmánja fejében – szabadon engedi. Ez Dobó István felfogadta Gergőt vitéznek! Az erdőben a rabokat kiszabadítják! Mivel egy nagyobb csata jött. A kis Gergőt a papra bízták!

Holnap találkozunk Gergely! A harcba nem jöhetsz, mert megsebesítenek! – mondta Dobó a gyereknek

A két ember, hosszú úton volt, egy csárdába is bementek! (Ott a Moré elvitt engedély nélkül egy lovat).

A pap és a fiú várták Dobót de nem jött el!

Mikor végre befejezték az utat a várba, akkor találkoztak Török Bálinttal. Gergő leszállott lováról és süvegét levette!

Bálint így szólt – Dobó a harcban megsérült. A mellébe ment a dárda. Egyenlőre nem fogjátok látni! Gergő menj játszani a kisurakkal. (Bálint gyermekeivel)

Folytatták a beszélgetést.

A gyermekkel együtt meghívta a papot is, hogy lakjon náluk. Gábor pap erre rácsodálkozott.

Török Bálint ezt mondta:

- Igen te! A Gergő gyereket elveszem a Dobótól! Mi neveljük tovább. – szólt fenn hangon Török Bálint!2. oldal


2.fejezet Oda Buda!


Szereplők: Tulipán és felesége, Gergely, Gábor pap, Törökök: Szultán, pasa, Török Bálint, Cecey, Éva (Vica), Mekcsey, királyné,


Mióta utoljára láttuk Gergelyt eltelt 7 esztendő! (15 éves ifjú, diák lett) A pappal a Török szultánnak bombát tettek a földbe. Mivel csak sátorozó törökök voltak, Gergő és a pap tudta, hogy csak hajnalban indulnak el. Addig elmentek Keresztesre Ceceyékhez, de nem találták ott, mert elköltöztek Budára. Csak a török Tulipán és asszonya volt ott! (barátok voltak) Estére a házban szálltak meg. Másnap hajnalban a pap titokban egyedül kiosont a bombához, hogy elsüsse. Gergelynek csupán egy búcsúlevelet és egy török talizmánt – Jumurdzsák gyűrűjét – hagyott hátra. Gergely és Tulipánnal utána mentek a helyszínre. Jött a hatalmas török sereg! (janicsárok, pasák…stb.) Egyszer csak felrobbant a bomba! (ROSSZKOR: az nem a szultán volt, hanem csak egy pasa) Elkapták a papot, Gergelyt, Tulipánt is, de őt szabadon engedték, mert török volt. Gergely nehezen szabadult, de sikerült megszöknie. Azonnal Budára ment, Ceceyékhez. Nem ismerte Budát így segítséggel jutott el a házba. Mikor odaért, az asszonyt illedelmesen köszöntötte: Üdvözlöm édesanyám! Az asszony a maga módján visszaköszönt szépen! Örült Gergőnek… Így szólott:- Vicát itt nem leled, mert a királynénak nagyon tetszett Éva és magához fogadta. Nem engedi haza sem. A feleség folytatta:- maradj nálunk egy éjszakára! Cecey is biztos örülne neked. Gergely ott maradt egy éjjelt, de másnap tovább állt nevelő apjához. (T. Bálinthoz). Török Bálintnak viszont dolgai voltak, így Gergellyel együtt a királyi palotába mentek! Az ifjú az udvaron maradt, hogy lássa Vicát! Egy nagy kerítés volt előtte, és meg volt győződve arról, hogy ott meglátja szerelmét. Odament a kerítéshez és a résen át 4 nőt látott. Megfordult az egyik!

(Vica volt).

Gergő fölismerte és oda hívta magához. Beszélgettek… Egy másik alkalommal a fiú a palotába ment a nevelő apjával. Találkozott két ifjúval, Mekcseyvel és Zoltnayval. (Míg Bálint úr beszélt a királynéval). Egyszer egy hang szól az ifjú apródhoz. Gergő én vagyok:- szólt Éva. (elmentek beszélgettek egymással…stb.).

Közben: A szultán megajándékozta a királynőt! A királyfit, pedig magával vitette! A királynő elfelejtve rangját Török Bálintnak könyörgött:- Vigyázz kérlek a fiamra, Neked van gyereked, tudod milyen érzés elveszíteni egy kisdedet.

Bálint megígérte, hogy vigyázni fog rá. Elindultak a szultánhoz a gyerekkel a főurak. (mentek…) Odaértek! A Szultán apaként fogadta a gyermeket! Így szólott:- ez a kisded tündér. Mindig segíteni, támogatni fogom. Mivel kicsi, a hatalmat én veszem át helyette, de amikor felnő Ő fogja azt átvenni. Az urak mennének, de a Szultán nem engedi őket. Az egyik katona így szól:- A fenséges Szultán itt marasztal titeket vendégségbe! (vacsorára).

Közben: A szultán parancsára a Budai várat elfoglalták a törökök! Gergely hallott a hírről és urát, Bálintot kereste, de a sátorukba nem találta! A Bálint úr barátja így szól:- Török Bálint most nem ér rá, mert a szultánnál vendégeskedik. Gergely a lován elvágtat a Budai várhoz. A törökök már nem engedik be! - Nem mész?! – szólt


3. oldal


mogorván egy török katona. Az apród kardját előrántja, erre a török is! A török vág egyet kardjával melyet Gergő hárít. Majd Gergő üt egyet, a török kábultan tántorog, majd Gergő megöli!

Közben Török Bálint: Beszélt a Szultánnal! Vége lett az ünnepségnek, minden úr ment haza, csak Bálint úr nem! Vele még mindig a szultán beszélt! Másnap a szultán útnak indult és magával vitte rabláncon T. Bálintot! (Gergő már ott volt a török táborban, de az urát nem lelte)
3.fejezet A rab oroszlán


Gergő halotta, hogy kedvesét, Vicát a királyné hozzá adja egy hadnagyhoz. A fiú leányszöktetésre gondolt, de barátja Mekcsey egy jobb ötlettel szolgált… Elmentek az esküvőre, hogy találkozzanak a menyasszonnyal. (Évával). Megbeszélték a szökést, amibe a Vicus is beleegyezett, hisz szerette Gergőt!(megszöktek…) Elmentek egy biztonságos helyre, ahol a megszöktetett feleséget ott akarták hagyni, nehogy valami bántódása essék. ( de előbb gyorsan meg is házasodtak) Vica makacs volt és mindenképp Gergőékkel akart menni!! Végül is Vica győzött a fiúkkal ment Bálint úr kiszabadítására. Út közben találtak egy roma tanyát, ahol rengeteg cigány élt. A vezér adott egy embert a magyaroknak a neve Sárközi. (persze Sárközi csak vonakodva ment a magyarokkal)

Mentek… és elkezdtek beszélni…

- Milyen jó volt az én uram, bár csak megmenthetném… rabságba ejtették a törökök. – álmodozott Sárközi

Gergely felkapta a fejét és így szólt:- hogy hívják az uradat??

- Hát Bálint, Török Bálint:- felelt a cigány.

Közben: Bálint urat a héttoronyban őrizték. Egyszer a bég szól az úrnak, hogy jöjjön vele, a szultán látni kívánja. A szultán nagy, hatalmat akart adni Bálint úrnak, de azt a rab nem fogadta el. (Mórét is elfogták)

Közben: Gergőék az úr kiszabadítására siettek, de a török észrevette. Egy tó volt a közelben és azon egy csónak. Több se kellett a csónakba bújtak és elindultak a part felé. Ment utánuk az ellenség is, de az ifjú felrobbantotta őket! Pihentek egy éjjelt… Olasz zenészek jelmezében jelentek meg a Bálint urat fogva tartó épületnél. A béget elcsábították egy arany tányérral, de cserébe látni akarták Bálintot. A szöktetés sikertelen volt. Meg kellett szökniük a bég szolgáinak (tehát Gergőéknek), mert észrevették, hogy ők magyarok!
4. oldal


4.fejezet Eger veszedelme


Múltak az évek nagyban, Gergő és Vica idősebb lett. (volt egy 8 éves gyermekük is). Gergő az évek folyamán hadnagyi rangot kapott. Eger nagy bajban volt és Gergő egy sereget vitt, annak felmentésére. (közben megtudta, hogy Bálint úr elhunyt)

Közben: Évát meglátogatta egy félszemű dervis ember, ki egy gyűrűt keresett. A gyűrű Gergelynél volt mindig.(közben kivitette a gyermekét, hogy a kívánatos trombitát megvegye) A félszemű – Jumurdzsák - látogató eltávozott… Évának beugrott az ember képe mert már valahonnan ismerte… futva indult gyermekérért!!

Gergő elérte Egert, ahol Dobó várta örömmel. (az ifjú 200 katonát hozott magával) Dobóék már várták a törököket… A várat megerősítették, a falakat és minden menekültet befogadtak. Az őrök jelentették a törökök közeledését és hogy holnapra ideérkeznek. Másnap megérkeztek és rögtön az ágyúikat a vár felé irányították. (ágyúztak) A várbéli kovácsok éjjel rengeteget dolgoztak, hogy meg tudják javítani a várfal sérült pontjait. (egy idő után már annyi luk volt a falon, hogy lehetetlen volt a javítása) Az egyik nap a egy embert elvesztettek mert a török lelőtte. Jumurdzsák esténként a várfal alá állt és onnan kiabált Gergőnek. Azt állította, hogy gyermeke (Gergőé) nála van. Dobó elkapott egy török rabot aki minden fontos információt elárult az ellenségről. Azonban másnap a török neki indult a várnak!! A magyarok fel voltak már készülve erre és nem féltek ellenállni. Csurgott a török és a magyar vére egyaránt. Dobó látta, hogy egy egri úr elhuny. Közben: a papok javában temették az elhunyt magyar hősöket.


5. fejezet


A helyzet csak rosszabb lett. A törökök újra és újra próbálkoztak mindenféle csellel. Dobó mindegyiket trükkösen visszaverte…. A vár népe viszont ostrom pénzt (fizetést) követelt. (Hegedűs hadnagy úrral az élen, aki akár képes lett volna elárulni a várat is.) A török mindenféle jó ajánlattal próbálkozott. (pl.: ha megadják magukat, sértetlenül elmehetnek és jutalmat is kapnak) Viszont a hadnagy úr ezzel lebukott és bitófán végezte. Közben: Éva elindult az Egri vár felé hogy a talizmánt elvigye hitvesének. (azért kellet ez mert a gyermeküket a török elrabolta) Évának és a vele tartó Miklósnak egy alagút rendszeren át kellet jutniuk. A török azonban rájuk talált, hisz ők is keresték a helyet ahol betörhetnének. Miklóst használták „térképüknek” Évát meg őrökkel vigyáztatták. Az vigyázó őr Varsányi volt aki kijutatta Évát a rendszerből, és egyenest a várba mentek. A várban a Baloghné ápolta és vigyázta Évát. Dobó megtudta Éva jelenlétét. Éva megígérte, hogy férjének nem szól, hogy itt van. A török ágyúgolyók már szitává lőtték Eger várát. Szünet és újra tűz! –ez így ment hetekig. (néha megpróbált betörni a török)
5. oldalEgy nap megdördült a török ágyú és a sokaság elözönlötte a várat. Hullik a török és a magyar is egyaránt. Az asszonyok forró vizet, olajat öntöttek a török fejére. Mások, pedig a pincébe bujkáltak. Éva kardot fogott és egyenesen férjéhez indult Gergelyhez. Gerely Éva füstös arcát nem ismerte meg. Vica a fején nagyon megsérült. Egy ép a várba felrontó török megtámadta Évát. Az asszony visszaveri tőrével a támadást. Azonban hátulról leütik! Éva kábultan összerogyik és eszméletét veszti. A csata alatt Dobó is megsérül, de hősiesen tovább harcol. Gergely találmányát a puskaporral megtömött kereket is bevetik. Egyszer csak egy sor bum-bum, és egy hatalmas dörrenés. A török sokaság meghátrált és futásnak eredt. Ugyan az ellenség vezérei visszatartották a menekülő hadat, de már nem ért semmit.

Éva felébredt de csak nagyon lassan állt benne össze, hogy mi is történt. A katonák rátaláltak és szólították Gergelyt! A pár boldogan ölelkeztek. Egyszer csak egy török özvegy közeledett a várhoz egy 8 éves fiúcskával. (később) Dobót szólítja az özvegy! István megkérdezte a gyermek nevét, és boldogan szólította Bornemisszát. Gergely és Éva ölelték és csókolták gyermeküket. A török özvegy pedig a saját fiát kérte vissza. (Dobóék megtudták, hogy a török visszafordul, mert istenük ellenük van) Eger vára felszabadul.
Dobó a katonáit megjutalmazta…
Készítette:


K. Eszter

6. o.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 64
Heti: 6
Havi: 1 724
Össz.: 489 760

Látogatottság növelés
Oldal: Olvasónapló 2. Gárdonyi Géza : Egri csillagok
K Ö N Y V - T U R I - © 2008 - 2018 - konyv-turi.hupont.hu

Ingyen weblap készítés, korlátlan tárhely és képfeltöltés, saját honlap, ingyen weblap.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: egri csillagok olvasónapló - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »